Рэкламадаўцу

Станіслаў Суднік, галоўны рэдактар

Адрас для допісаў:

231282, Ліда, а/с 7

Тэлефоны:

+375 15 4 557661 (тэл./факс),

+375 29 788 77 28 (МТС)

Skype: sudnik_stanislau

E-mail: sudnik@list.ru, naszaslowa@tut.by, info@nslowa.by